Pojištění storna letenky nepotřebuji, až dokud...

11.05.2015
« zpět
Fotolia74637713S.jpg

...neonemocním, nezruší mi pracovní cestu v zahraničí, nepřesunou mi zkoušku na vysoké škole, nevyplaví mě, příp. mě nezastihne nějaká jiná „katastrofa”. A že se to stává často, o tom by uměla vyprávět naše kolegyně z oddělení pojistných událostí.

 

Když si kupujete letenku, je nám jasné, že nemyslíte na to, co všechno se může přihodit dříve, než do letadla nastoupíte.

Přestože si většina z nás říká, nic se mi nemůže stát, opak je pravdou. Statistika za minulý rok říká, že až 28 % z pojistného za pojištění našich klientů se jim za nevyužitou letenku vrátilo zpátky.

KOLIK STOJÍ POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY?

Nabízíme více možností pojištění, od pojištění storna objednané služby přes pojištění léčebných nákladů až po komplexní cestovní pojištění. Všem našim klientům doporučujeme uzavřít si alespoň pojištění storna letenky.

Pojištění vás nevyjde draho, zaplatíte za něj jen 4,5 % z ceny letenky, ale může vám zachránit investovanou sumu do letenek.
Pojištění storna letenek od Union pojišťovny, které nabízíme našim klientům, je unikátem v České republice, protože jinde takto nabízené samostatné pojištění storna letenky nenajdete.

PROČ JE DOBRÉ MÍT POJIŠTĚNÍ STORNA:

 • šetří vaše peníze, a to nejen v případě zdravotních problémů,
 • šetří váš čas,
 • platí pro letenky i pro zájezd,
 • platí pro vás i spolucestující osoby,
 • v případě rodiny ušetří, při onemocnění jednoho jejího člena, náklady na cestu všem.

KDO JE SPOLUCESTUJÍCÍ OSOBA A KDO RODINA?

 • Spolucestující osoba je osoba, která je s cestujícím uvedená v rezervaci letenky. Nemusí být blízkou osobou pojištěného, ale zakoupila si letenku či zájezd s cílem cestovat společně s pojištěným.
 • Rodina je manžel/ka a jejich děti do věku 18 let, kteří jsou spolu uvedeni na pojistné smlouvě.
  Rodinou, ve smyslu Union pojišťovny, už NEJSOU prarodiče, teta, strýc a pod.

 

KDY JE MOŽNÉ SI POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY ZAKOUPIT A ODKDY PLATÍ?

 • Pojištění storna letenky (objednané služby) je možné uzavřít nejpozději do dvou pracovních dní ode dne, kdy byla letenka zakoupena. Rozhodující je datum na dokladu o zaplacení.
 • Pojištění storna letenky začíná platit následující den po jeho uhrazení a končí dnem nástupu na let (u obousměrné letenky dnem nástupu na zpáteční let).

 

JAK SI POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY ZAKOUPIT?

 • Pojištění storna letenky se dá zakoupit online spolu s letenkou během rezervace nebo dodatečně nejpozději do 2 pracovních dní od zakoupení letenky.
 • Při dodatečném dokoupení storna letenky je nás třeba kontaktovat telefonicky nebo emailem.


PROČ SE POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY VYPLATÍ?

Pokud máte zakoupenou letenku nízkonákladové společnosti, jako např. Ryanair, Wizz Air, easyJet, Germanwins,... a neměli byste uzavřeno pojištění storna letenky a letenku byste potřebovali stornovat např. kvůli nemoci, zrušené pracovní cestě či jiným storno důvodům, cena letenky propadne ve prospěch letecké společnosti, nic se vám nevrátí.

Pokud si však uzavřete pojištění storna letenky a nastane některý z důvodů uvedených v pojistných podmínkách, je možné vrácení plné sumy (t. j. do 100 % z ceny) nebo části sumy (t.j. do 80 % z ceny).

U klasických leteckých společností (Austrian airlines, Air Berlin, ČSA, Air France – KLM, Delta,...) vrací určitou část letecká společnost a zbytek (stornopoplatek), o který byste přišli, si můžete, pokud vám nastal některý z důvodů uvedených v pojistných podmínkách, uplatnit v pojišťovně.

 

NA JAKÉ PŘÍPADY SE POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY VZTAHUJE?

1. Pokud se pojistíte, máte právo na úhradu:

 • stornopoplatku, který vám vyúčtuje poskytovatel služby,
 • poplatku za změnu termínu předem objednané dopravy,

a to v případě, že  nemůžete využít předem zakoupenou letenku z následujících důvodů:

 • akutní onemocnění pojištěného nebo jeho blízké osoby,
   
 • úraz pojištěného nebo jeho blízké osoby,
   
 • hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby,
   
 • smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby,
   
 • akutní onemocnění, úraz nebo hospitalizace nezletilého dítěte,
   
 • nedobrovolná ztráta zaměstnání pojištěného z důvodu výpovědi ze strany jeho zaměstnavatele,
   
 • živelná událost, která způsobila škodu na majetku nebo zdraví pojištěného,
   
 • vznik škody v důsledku vody z vodovodních zařízení,
   
 • škoda způsobená pojištěnému trestným činem třetí osoby,
   
 • oficiální vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, že v místě pobytu, kam jste měli vycestovat nebo že v zemi, kterou jste měli projíždět, je zvýšené nebezpečí pobytu z důvodu živelné události, války, občanských nepokojů, terorismu a z uvedených důvodů ministerstvo nedoporučuje do konkrétního místa pobytu vycestovat.


Pojistné plnění v těchto případech představuje max. 100 % z ceny zakoupené letenky. Max. výška pojistného plnění je 25 000 Kč/osoba, celkem za všechny osoby na pojistné smlouvě max. 75 000 Kč.

2. Pokud se pojistíte, máte navíc právo na úhradu:

 • stornopoplatku, který vám vyúčtuje poskytovatel služby,
 • poplatku za změnu termínu předem objednané dopravy,

a to v tom případě, že nemůžete využít předem zakoupenou letenku z následujících důvodů:

 • zamítnutí žádosti o přidělení víz příslušným zastupitelským úřadem země, do které chce pojištěný vycestovat,
   
 • zmeškání odletu letadla do zahraničí z důvodu dopravní nehody (jejímž přímým účastníkem jste byli, přičemž k dopravní nehodě došlo během vaší přepravy na letiště, ze kterého jste měli odlétat),
   
 • zmeškání odletu letadla do zahraničí z důvodu technické poruchy dopravního prostředku (kterým jste se měli přepravit na letiště, ze kterého jste měli odlétat),
   
 • nepředvídaná změna původního termínu zkoušky (z provozních důvodů školy nebo nepředvídaná změna původního termínu zkoušky ze strany zkoušejícího, který měl zkoušku vykonat, pokud jste zapsán jako student řádného denního studia na vysoké škole),
   
 • nepředvídané zrušení služební cesty (z důvodu zrušení konference, sympózia, kongresu, výstavy nebo jiného dlouhodobě plánovaného pracovního setkání, kterého jste se měli zúčastnit, ze strany organizátora této akce).

Pojistné plnění v těchto případech představuje max. 80 % z ceny zakoupené letenky. Max. výška pojistného plnění je 25 000 Kč/osoba, celkem za všechny osoby na pojistné smlouvě max. 75 000 Kč.

JAK SI UPLATNIT POJIŠTĚNÍ STORNA?

Storno letenky je potřeba řešit nejpozději 24 hod. před plánovaným odletem v pracovní den. Pokud je to nevyhnutelné, stornovat letenku je možné i v den odletu.

Je nutné kontaktovat naše zákaznické centrum nebo požádat emailem mail o storno letenky. Následně vám bude zaslán storno formulář, který je potřeba vyplnit a zaslat zpět na naši emailovou adresu info@letenky.com. Storno formulář si můžete stáhnout i z dokumentů ke stažení na této stránce.

Ve storno formuláři je potřeba vyplnit následující údaje:

 • číslo faktury (t.j. variabilní symbol) a rezervační kód letenky,
   
 • jméno a příjmení cestujících, kterých se storno letenky týká,
   
 • datum odletu, datum návratu zpět, odkud – kam měl směřovat let,
   
 • pokud máte u nás uzavřenou pojistku, tak je třeba označit, že jste pojištěn a že žádáte o připravení a zaslání podkladů pro pojišťovnu,
   
 • dále vyplníte důvod zrušení letenky (akutní onemocnění, hospitalizace v nemocnici, úraz, smrt (pojištěného nebo blízké osoby), dopravní nehoda (příp. technická porucha vozidla), změna termínu zkoušky na VŠ, zrušení konference, výstavy, či kongresu nebo jiné – zde je potřebné napsat důvod storna,
   
 • vypište kontaktní údaje osoby, které zašleme podklady pro pojišťovnu (jméno a příjmení, adresa s PSČ) a číslo účtu, na který žádáte zaslat sumu za stornovanou letenku (pokud jste letenku platili kartou a letíte klasickou společností, postupujte podle návodu níže),
   
 • v posledním bodu je třeba vypsat kontaktní údaje osoby, která formulář vypsala (jméno, adresa, tel. číslo, emailová adresa, datum) a označit políčko s oprávněním na vykonání storna.

Všechny ostatní doklady (potvrzení od lékaře, potvrzení o zrušení zkoušky či pracovní cesty a pod.) zašlete podle pokynů, které vám přijdou s podklady, do pojišťovny Union.

Letenku jsem platil platební kartou a letím s klasickou leteckou společností

V případě, že byla letenka u klasických leteckých společností zaplacena platební kartou, je třeba zaškrtnout souhlas se stáhnutím storno poplatku ve výši 800 Kč/osoba nebo ho můžete předem uhradit na jeden z našich účtů uvedených na rezervaci.

Je třeba nás však předem upozornit, jak stornopoplatek zaplatíte. Pokud tak neuděláte, není možné storno letenky vykonat.

V případě, že nebyla letenka zaplacena platební kartou a byla zaplacena v hotovosti nebo převodem na účet, storno poplatek ve výši 800 Kč/osoba bude po vykonání refundace ze strany letecké společnosti automaticky odpočítán z refundované sumy.

Následně bude refundovaná suma vrácena zpět na kartu, kterou byla letenka zaplacena, případně na uvedený bankovní účet.
 

JAK DLOUHO TRVÁ VYŘÍZENÍ STORNA?

V případě, když si uplatňujete náhradu škody v letecké společnosti, vyřízení obvykle trvá cca jeden měsíc od začátku vyřizování. V individuálních případech to může být méně nebo více. Záleží na tom, jak celou situaci posoudí letecká společnost.

V případě, že si uplatňujete náhradu škody přímo v pojišťovně, vyřízení závisí na úplnosti předložených dokladů potřebných k posouzení všech okolností storna letenky.

Tímto článkem jsme vám nechtěli nahnat strach z toho, co všechno vám může plánovaný odlet zkomplikovat, ale dodat vám jistotu, že pokud se přece jen něco vyskytne, tak existuje velké množství případů, které pokryje pojištění storna letenky se svým unikátním zaměřením a vůbec vás nevyjde draho.

Kolik z vás se spoléhá na to, že se jim nemůže nic stát?

VYBERTE SI I Z DALŠÍCH TYPŮ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.

IATA accredited agent