Jak změny v cestovatelském semaforu mění podmínky návratu do ČR?

08.04.2021
« zpět
semafor-cervena.jpg

V České republice se opět měnila pravidla cestování do země. Ministerstvo zdravotnictví ČR tak reagovalo na nepříznivý vývoj pandemie, obavy z šíření nových mutací koronaviru a nedávné rozhodnutí soudu, který zrušil opatření požadující negativní test na COVID-19 ještě před návratem do Česka. Nová opatření bude i nadále zobrazovat cestovatelský semafor.

Cestovatelský semafor

Cestovatelský semafor aneb mapa, která rozděluje země podle míry rizika nákazy onemocnění COVID-19, bude Ministerstvem zdravotnictví pravidelně aktualizována. Podmínkami, jež semafor stanovuje, bude nutné se řídit při návratu ze zahraničí zpět domů do Česka.

Semafor pracuje s pěti kategoriemi – země s nízkým rizikem (vyznačené zelenou barvou), státy se středním rizikem (oranžové), vysokým rizikem (červené), velmi vysokým rizikem (tmavě červené) a extrémním rizikem (černé).

Podmínky návratu platné pro jednotlivé kategorie jsou následujicí:

Zelené země

V tomto případě je cestování bez omezení, resp. při návratu zpět do Česka tak není nutné absolvovat test, ani karanténu.

Oranžové země

Všichni cestující, kteří přijíždějí do ČR ze států se středním rizikem, se musí ještě před vstupem do Česka prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba, aby splnili podmínky podle kategorie, do níž spadají:

  • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.
  • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat antigenní nebo PCR test. Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
  • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do Česka z oranžových zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z oranžového státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

Červené země

Při návratu zpět do ČR z červeně vyznačených zemí je nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadá:

  • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
  • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat PCR test (pozor, antigenní test nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
  • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do České republiky z červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z červeného státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

Tmavě červené země

Při návratu zpět do České republiky ze zemí vyznačených tmavě červenou barvou je rovněž nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadá:

  • Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším testem (tentokrát PCR, antigenní nestačí).
  • Cizinci přijíždějící do České republiky z tmavě červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (antigenní nestačí), ne staršího než 72 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším PCR testem.

Součástí všech podmínek je nošení respirátoru FFP2 všude mimo domov, a to po dobu 14 dní od příjezdu.

Černé země

Do zemí označených v cestovatelském semaforu černou barvou mají občané České republiky i cizinci s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu. Výjimku mají pouze občané daných zemí a neodkladné cesty, jež byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Jak vše funguje?

Ministerstvo zdravotnictví ČR bude pravidelně uveřejňovat seznamy zemí, které patří do jednotlivých kategorií. Prakticky si tedy cestovatel najde, do jaké kategorie je aktuálně zařazen stát, z něhož má v plánu se vracet zpět do ČR, a při návratu dodrží stanovené podmínky.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat článek vytvořený kolegy z redakce Pelipecky.cz, který bude pravidelně doplňován o nejnovější zprávy.

Najdete v něm:

  • Aktuální rozdělení zemí do jednotlivých kategorií
  • Situace, kdy se vracíte zpět do Vídně či Německa


1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.

IATA accredited agent