Jak nový cestovatelský semafor mění cestování?

05.02.2021
« zpět
semafor-cervena.jpg

První týden měsíce února se nesl ve znamení zpřísnění pravidel pro návrat ze zahraničí zpět do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví ČR se tak rozhodlo reagovat na nepříznivý vývoj pandemie a obavy z šíření nových mutací koronaviru. Nová opatření bude i nadále zobrazovat cestovatelský semafor, platit začne od 5. února 2021.

Cestovatelský semafor

Cestovatelský semafor aneb mapa, která rozděluje země podle míry rizika nákazy onemocnění COVID-19, bude Ministerstvem zdravotnictví pravidelně aktualizována. Podmínkami, jež semafor stanovuje, bude nutné se řídit při návratu ze zahraničí zpět domů do Česka.

K první výraznější změně semaforu došlo již 9. listopadu 2020, kdy bylo pracováno s rozdělením zemí do tří kategorií. Nový cestovatelský semafor platný od 5. února 2021 zavádí čtyři kategorie – země s nízkým rizikem (vyznačené zelenou barvou), státy se středním rizikem (oranžové), vysokým rizikem (červené) a velmi vysokým rizikem (tmavě červené).

Podmínky návratu platné pro jednotlivé kategorie jsou následujicí:

Zelené země

V tomto případě je cestování bez omezení, resp. při návratu zpět do Česka tak není nutné absolvovat test, ani karanténu.

Oranžové země

Pro oranžovou kategorii platí přísnější opatření než pro zeleně vyznačené státy. Už před cestou do ČR je třeba předložit písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne staršího než 72 hodin od odběru) nebo antigenního testu (ne staršího více než 24 hodin od odběru). Současně s testem je rovněž před cestou třeba se prokázat i vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem (po vyplnění formuláře je vystaveno potvrzení, které je možné si stáhnout).

Červené země

Při návratu zpět do České republiky z červených států je třeba ještě před vstupem disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 24 hodin od odběru) nebo PCR testu (ne staršího než 72 hodin od odběru), a vyplnit příjezdový formulářNásledně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR). Do obdržení negativního výsledku je nutné dodržet karanténu. Posledním opatřením je, že osoba musí 10 dní po příjezdu z červeného státu nosit všude mimo domov roušku.

Tmavě červené země

Před vstupem do Česka ze států s velmi vysokým rizikem je třeba předložit písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne staršího než 72 hodin od odběru) (POZOR, antigenní test není možný), a vyplnit příjezdový formulářNásledně je nutné absolvovat 5denní karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den dalším PCR testem. Do předložení negativního výsledku je vyžadována karanténa. Součástí všech podmínek je nošení respirátoru FFP2 všude mimo domov, a to po dobu 10 dní od příjezdu.

Jak vše funguje?

Ministerstvo zdravotnictví ČR bude pravidelně uveřejňovat seznamy zemí, které patří do jednotlivých kategorií. Prakticky si tedy cestovatel najde, do jaké kategorie je aktuálně zařazen stát, z něhož má v plánu se vracet zpět do ČR, a při návratu dodrží stanovené podmínky.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat článek vytvořený kolegy z redakce Pelipecky.cz, který bude pravidelně doplňován o nejnovější zprávy.

Najdete v něm:

  • Aktuální rozdělení zemí do jednotlivých kategorií
  • Informace o o přechodném období, které platí do 14 .2.
  • Situace, kdy se vracíte zpět do Vídně či Německa


1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.

IATA accredited agent