Není suvenýr jako suvenýr

22.06.2015
« zpět
DSC08075.JPG

Chcete si z dovolené přivézt živé zvíře, rostlinu nebo suvenýr v podobě sošky ze slonoviny nebo vzácného dřeva, kabelky z krokodýlí kůže, láhev alkoholu s naloženým hadem, úlomek korálu? Tak si musíte dát velký pozor, aby živý tvor nebo suvenýr nepodléhal mezinárodní Úmluvě CITES. Jinak se můžete dostat do velkých problémů.

 

CO JE CITES?       

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Úmluvu CITES již podepsalo 180 zemí z celého světa.

Mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů je chráněno uvedenou Úmluvou, která se zaměřuje na kontrolu obchodu s těmito ohroženými druhy, aby nedošlo k jejich vyhubení v přírodě. Zvířata, rostliny, ale ani jejich části a výrobky z nich (sošky, kabelky, boty, kožešiny, slonovina) nemůžete převážet přes hranice bez speciálního povolení (permit). 

TŘI KATEGORIE DRUHŮ PODLE JEJICH OHROŽENÍ

CITES I

Zahrnuje cca 500 druhů živočichů a 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (výjimku mají zoologické zahrady). Patří sem např.: lidoopi, vybrané druhy opic, papoušků, krokodýlů a ještěrů, velké kočkovité šelmy, sloni, nosorožci, mořské želvy, některé druhy kaktusů a orchidejí, vzácné exotické dřeviny a další.

CITES II

Zahrnuje cca 4 000 druhů živočichů a 25 000 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Jejich dovoz a vývoz je možný jen se speciálním povolením (permitem). Sem patří např.: opice, papoušci, dravci, kočkovité šelmy, hroši, některé druhy želv, antilop, krokodýli, hroznýši, krajty, varani, některé druhy motýlů, žab, mořské korály, kaktusy, orchideje, některé tilandsie a masožravé rostliny, ženšen, některé dřeviny a řada dalších.  

CITES III

Zahrnuje 220 druhů živočichů a 8 druhů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích. Jejich dovoz a vývoz je možný jen se speciálním povolením (permitem).

KDE ZÍSKÁTE POVOLENÍ CITES (PERMIT) NA LEGÁLNÍ DOVOZ

Pokud předem počítáte s tím, že si budete chtít z ciziny dovézt zvíře, rostlinu nebo výrobky z nich, informujte se před odjezdem na Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP ČR), zda nepodléhají Úmluvě CITES a jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz. K dovozu je totiž nutné vývozní povolení CITES ze země odkud exemplář vezete a zároveň dovozní povolení České republiky, které vydává MŽP. Tato povolení musíte předložit na hranicích celním orgánům.

I TOTO MŮŽE PODLÉHAT CITES:

  • výrobky z hadí a ještěří kůže (kabelky, boty, kufříky, peněženky),
  • sošky ze slonoviny,
  • šperky ze želvoviny, z korálů,
  • kaviár,
  • kožešiny,
  • tradiční čínská medicína,
  • dřevěné sošky ze vzácného dřeva,
  • korály, lastury,
  • láhve alkoholu s naloženými hady.

Vždy si tedy dávejte pozor při nákupu suvenýrů na domorodém trhu, kde si v dobré víře koupíte třeba naloženého hada v alkoholu, kabelku nebo dřevěnou sošku, ale pak můžete mít problém při celní kontrole. Nesbírejte bez rozmyslu suvenýry typu korály a lastury na pláži a vyvarujte se i sbírání kaktusů ve volné přírodě.

Podrobnější informace o dovážených suvenýrech si můžete přečíst např. zde.

POSTIH

Pokud se při celní kontrole prokáže, že dovážíte živé druhy nebo výrobky z nich, které podléhají Úmluvě CITES bez příslušných povolení, tak můžete dostat pokutu a dovezené exempláře vám budou zabaveny a zakoupený suvenýr už neuvidíte. V některých případech hrozí i potrestání podle trestního zákona odnětím svobody až na 8 let.

V řadě zemí je nezákonný vývoz postihován nejen podle Úmluvy CITES, ale i podle místních zákonů a místo návratu z dovolené můžete strávit až několik let ve vězení

 

NEKUPUJTE SI NA DOVOLENÉ NELEGÁLNÍ SUVENÝRY

Nezoufejte, že si z dovolené nemůžete přivézt vyhlédnutý suvenýr. Pokud si před odjezdem na dovolenou plánujete dovézt zvíře, rostlinu nebo výrobky z nich, vždy se předem informujte na MŽP ČR, zda jsou chráněny Úmluvou CITES a jak máte případně postupovat.

Existují totiž i výjimky pro dovoz výrobků z chráněných druhů při turistických dovozech pro osobní účely, u kterých nepotřebujete povolení CITES – i o těch se dozvíte na webových stránkách MŽP ČR.

Vždy se tedy na dovolené zamyslete, než si zakoupíte nějaký suvenýr třeba na domorodém trhu nebo seberete pěknou lasturu či korál na pláži nebo si vytrhnete nějakou rostlinu ve volné přírodě. Můžete si tím způsobit dost velké problémy. Pašování se totiž nevyplácí.


1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.

IATA accredited agent